Chính sách thanh toán

1- Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (Cod)

2- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Thông tin chuyển khoản:

VIETCOMBANK:

Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Hoa

Số tài khoản: 007 100 27 47 446    

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

TECHCOMBANK:

Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Hoa

Số tài khoản: 190 293 37 83 2015

Chi nhánh: Hồ Chí Minh